8 th Raj Endo Gynae Update || September 3-4, 2022

Missed Call : 8005997298 || Paytm : +91-9001795896

Learn the best of Gynae Endoscopy with live operative workshops and interactive panel discussion

Invited Faculty


 Dr Shailesh Puntambekar
 Dr Sanjay Patel
 Dr Nutan Jain
 Dr Nikita Trehan
 Dr Sandesh Kade
 Dr Dinesh Kansal
 Dr Usha
 Dr Anjali Tempe
 Dr Aruna Tantia
 Dr Pandit Palashkar
 Dr Krishan Kumar
 Dr Joseph Kurian
 Dr Rekha Kurian
 Dr Ajay Agrwal
 Dr Jay Mehta
 Dr Kavita Bapat
 Dr Manish Machave
 Dr Mrugesh Patel
 Dr Sejal Naik
 Dr Chanchal Gupta
 Dr Jyoti Mishra
 Dr Sanket Pisat
 Dr Nitin Shah
 Dr Kundan Ingale
 Dr C.P.Dadhich
 Dr Desh Deepak
 Dr B.S.Jodha
 Dr Sanjay Makwana
 Dr Shashank Shekhar
 Dr Monika Khandelwal
 Dr Shaifali Dadhich
 Dr Sudesh Agrwal
 Dr Ashwath Kumar
 Dr B Ramesh
 Dr Farendra Bhardwaj
 Dr lila Vyas
 Dr Meenakshi Goyal
 Dr Neetu Rajvanshi
 Dr Poonam Yadav
 Dr Shailesh Jain
 Dr Subhash Malya
 Dr Vibha Chaturvedi
 Dr Vaishali Chavan
 Dr Vijay Nahta
 Dr Veena Acharya